Khảo sát về hành vi tiêu dùng

Chỉ với vài phút hoàn thành khảo sát, thành viên nhận ngay 20 điểm và có cơ hội nhận thẻ cào trị giá 100.000VND

Ngoài ra, thành viên may mắn có cơ hội nhận thẻ cào trị giá 1.000.000VND. 

Thời lượng: 7 phút
Đã hết hạn