Trần Lê Anh Thư
  • Được tạo bởi   Trần Lê Anh Thư
  •   07/01/2020 - 15:31
  •   Đã hết hạn
  •   26
  •   2
Theo bạn, giá thịt heo tăng có ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng bữa ăn gia đình dịp Tết không?

Vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng theo thang đo từ 1 đến 5, với 1 "Hoàn toàn không ảnh hưởng" và 5 là "Rất ảnh hưởng"